Agencja pracy

LEASING PRACOWNICZY

To idealne rozwiązaniem dla pracodawcy, który chciałby szybko i tanio zatrudnić pracowników. Jako elastyczna forma zatrudnienia,pozwala skutecznie reagować na pojawiający się w Państwa firmie wzrost lub spadek popytu na pracę. Zatrudnienie pracowników następuje bezpośrednio w firmie DominiXus, która to w porozumieniu z Państwem koordynuje wszelkie sprawy związane z procesem zatrudnienia, łącznie z rozliczaniem ZUS, US oraz zapewnia pomoc translatorską. Rozliczenie z Państwem następuje w ustalonych odstępach czasowych, np. raz na tydzień czy raz na miesiąc. Podstawą do rozliczenia jest faktura wystawiona przez firmę DominiXus na podstawie indywidualnej karty czasu pracy pracownika dostarczonej przez Państwa.

REKRUTACJA JEDNORAZOWA

Agencja Pracy wyszukuje wg kryteriów wskazanych przez Państwa kandydatów do pracy, a następnie przekazuje pracowników.Państwo sami ustalacie warunki zatrudnienia z pracownikiem, przygotowujecie warunki socjalne oraz zatrudniacie pracownika