Szkolenia

Szkolenia i kursy

organizowane są na zamówienie konkretnego przedsiębiorstwa, działu instytucji publicznej , grupy uczestników. lub jednego uczestnika.

Klient może sam w elastyczny sposób dobrać czas, miejsce szkolenia oraz jego zawartość merytoryczną. Na życzenie nasza firma może zapewnić sale oraz catering, lub szkolenie może odbywać się w siedzibie klienta. Szkolenia mogą być podzielone na moduły, a program może być realizowany w odstępach czasowych. Program szkolenia może być oparty na oferowanych przez nas szkoleniach otwartych lub stworzony od podstaw przez klienta. W pośrednim rozwiązaniu klient posiada możliwość dostosowania programu do swoich wymagań – nie które aspekty mogą zostać pominięte, inne bardziej dokładnie i szczegółowo omówione.

Współpracujemy z kilkoma profesjonalnymi trenerami. Nasi trenerzy stale podnoszą własne kompetencje dotyczące prowadzenia szkoleń i posiadanej wiedzy specjalistycznej. Naszym celem jest to, aby każde szkolenie spełniało wymagania uczestników, a sposób przekazywania wiedzy był najbardziej efektywny.

Specjalizujemy się w szkoleniach:

z zakresu rachunkowości, finansów i podatków

 • prowadzenie pełnych ksiąg rachunkowych, kpir, i innych ewidencji przychodów
 • rozliczanie podatku dochodowego osób prawnych i fizycznych oraz inne rozliczenia z Urzędem Skarbowym,
 • prowadzenie rejestru podatku od towaru i usług (VAT) i deklaracji
 • prowadzenie wszelkich ewidencji wymaganych przepisami m.in.: środków trwałych, wyposażenia, wynagrodzeń, fakturowanie, itp.

Szczegółowy opis w zakładce – Biuro Rachunkowe

Szkolimy samodzielnych i głównych księgowych oraz specjalistów w zakresie podatków CIT, PIT i VAT oraz przygotowujemy do egzaminów państwowych

z zakresu kadry i płace

 • naliczanie i prowadzenie ewidencji wynagrodzeń
 • sporządzanie list płac na podstawie wszystkich obowiązujących składników wynagrodzeń
 • naliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych
 • naliczanie należnych składek na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe zdrowotne, Fundusz Pracy, FGŚP
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i raportów imiennych zgodnie z obowiązującymi przepisami i przesyłanie do ZUS w formie elektronicznego przekazu
 • sporządzanie właściwych druków zgłoszenia i wyrejestrowania pracownika do ZUS

Szczegółowy opis w zakładce – Kadry i Płace

Szkolimy specjalistów w zakresie kadr i płac

z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi

 • budowanie zespołu i sposoby prowadzenia polityki personalnej
 • cele i zasady tworzenia opisów stanowisk
 • zarządzanie szkoleniami i ich rodzaje, oraz zarządzanie przez kompetencje i efekty
 • efektywna rekrutacja i selekcja
 • motywowanie przez ocenianie jako ocena pracowników
 • motywacyjne systemy wynagrodzeń
 • skuteczne metody motywowania pracowników przez budowanie ścieżek kariery

Szkolimy specjalistów w zakresie HR

z zakresu zatrudniania cudzoziemców