Szkolenia

Szkolenia i kursy organizowane są na zamówienie konkretnego przedsiębiorstwa, działu instytucji publicznej , grupy uczestników. lub jednego uczestnika.  

Klient może sam w elastyczny sposób dobrać czas, miejsce szkolenia oraz jego zawartość merytoryczną. Na życzenie nasza firma może zapewnić sale oraz catering, lub szkolenie może odbywać się w siedzibie klienta. Szkolenia mogą być  podzielone na moduły, a program może być realizowany w odstępach czasowych. Program szkolenia może być oparty na oferowanych przez nas szkoleniach otwartych lub stworzony od podstaw przez klienta. W pośrednim rozwiązaniu klient posiada możliwość dostosowania programu do swoich wymagań – nie które aspekty mogą zostać pominięte, inne bardziej dokładnie i szczegółowo omówione.

Współpracujemy z kilkoma profesjonalnymi trenerami. Nasi trenerzy stale podnoszą własne kompetencje dotyczące prowadzenia szkoleń i posiadanej wiedzy specjalistycznej. Naszym celem jest to, aby każde szkolenie spełniało wymagania uczestników, a sposób przekazywania wiedzy był najbardziej efektywny.

 

Specjalizujemy się w szkoleniach:

  z zakresu rachunkowości, finansów i podatków

– prowadzenie pełnych ksiąg rachunkowych, kpir, i innych ewidencji przychodów

– rozliczanie podatku dochodowego osób prawnych i fizycznych oraz inne rozliczenia z Urzędem Skarbowym,

– prowadzenie rejestru podatku od towaru i usług (VAT) i deklaracji

– prowadzenie wszelkich ewidencji wymaganych przepisami m.in.: środków trwałych, wyposażenia, wynagrodzeń, fakturowanie, itp.

Szczegółowy opis w zakładce – Biuro Rachunkowe

        Szkolimy samodzielnych i głównych księgowych oraz specjalistów w zakresie podatków CIT, PIT i VAT oraz przygotowujemy do egzaminów państwowych 

 

z zakresu kadry i płace

– naliczanie i prowadzenie ewidencji wynagrodzeń

– sporządzanie list płac na podstawie wszystkich obowiązujących składników wynagrodzeń

– naliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych

– naliczanie należnych składek na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe zdrowotne, Fundusz Pracy, FGŚP

– sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i raportów imiennych zgodnie z obowiązującymi przepisami i przesyłanie do ZUS w formie elektronicznego przekazu

– sporządzanie właściwych druków zgłoszenia i wyrejestrowania pracownika do ZUS

Szczegółowy opis w zakładce – Kadry i Płace

    Szkolimy specjalistów  w zakresie kadr i płac

 

z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi

– budowanie zespołu i sposoby prowadzenia polityki personalnej

– cele i zasady tworzenia opisów stanowisk

– zarządzanie szkoleniami i ich rodzaje, oraz zarządzanie przez kompetencje i efekty

– efektywna rekrutacja i selekcja

– motywowanie przez ocenianie jako ocena pracowników

motywacyjne systemy wynagrodzeń

skuteczne metody motywowania pracowników przez budowanie ścieżek kariery

    Szkolimy specjalistów w zakresie HR