Biuro Rachunkowe

Rachunkowość w zakresie księgowości finansowej obejmuje m.in.: prowadzenie pełnych ksiąg rachunkowych prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów i innych ewidencji przychodów

Kadry i Płace

Kompleksowa obsługa i zarządzanie kadrami: zakładanie, kompletowanie,  prowadzenie i przechowywanie dokumentacji osobowej poszczególnych pracowników zatrudnianych przez Zleceniodawcę oraz innych dokumentów kadrowych Zleceniodawcy weryfikowanie prowadzonej przez Zleceniodawcę ewidencji czasu pracy poszczególnych pracowników sporządzanie standartowej dokumentacji w chwili i po ustaniu stosunku pracy  a w szczególności umów o pracę, aneksów, wypowiedzeń, świadectw pracy analizowanie dokumentacji osobowej i na […]

Agencja Pracy

LEASING PRACOWNICZY To idealne rozwiązaniem dla pracodawcy, który chciałby szybko i tanio zatrudnić pracowników. Jako elastyczna forma zatrudnienia,pozwala skutecznie reagować na pojawiający się w Państwa firmie wzrost lub spadek popytu na pracę. Zatrudnienie pracowników następuje bezpośrednio w firmie DominiXus

Szkolenia

Szkolenia i kursy organizowane są na zamówienie konkretnego przedsiębiorstwa, działu instytucji publicznej , grupy uczestników. lub jednego uczestnika.   Klient może sam w elastyczny sposób dobrać czas, miejsce szkolenia oraz jego zawartość merytoryczną. Na życzenie nasza firma może zapewnić sale oraz catering, lub szkolenie może odbywać się w siedzibie klienta. Szkolenia mogą być  podzielone na […]